Visites (huisbezoek)

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de praktijk te bezoeken, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Geen vervoer is géén reden voor een visiteaanvraag.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Visites kunt u aanvragen tussen 8:00 en 10:00 uur.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.