Urineonderzoek

Als u denkt een blaasontsteking te hebben, kunt u urine inleveren aan de balie vóór 10:30 uur in een schoon plastic potje.
Potjes zijn verkrijgbaar in de praktijk.

Lever bij voorkeur urine in die ongeveer 4 uur in de blaas gezeten heeft. Anders kan de uitslag fout negatief zijn.

U kunt ons vooraf bellen om uw klachten door te geven.
In de praktijk is ook een formulier aanwezig waarop u uw klachten kunt invullen.

Voor de uitslag kunt u bellen tussen 11:00 en 12:00 uur.