Afspraken maken

U kunt elke werkdag tussen 8.00 – 10.30 uur bellen op de afsprakenlijn:  0314 – 32 37 36.

Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt, dan mag u tussen 8.00 -9.00 uur bellen.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het contact. Dit doet ze om de urgentie van uw klachten te bepalen. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Visites
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de praktijk te bezoeken, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Geen vervoer is geen reden voor een visiteaanvraag. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.