Afspraken maken

U kunt iedere werkdag afspraken maken tussen
8.00 – 10.30 uur op de afsprakenlijnĀ 0314 – 32 37 36

Als u voor dezelfde dag een afspraak wilt, dient u meteen om 8.00uur te bellen, dan heeft u de meeste kans op een plekje voor dezelfde dag.

* voor de arts

* voor de assistente

* voor het telefonisch spreekuur

* voor het wrattenspreekuur

* voor de diabetesverpleegkundige

* voor de praktijkondersteuner GGZ

Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard van de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites aanvragen
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Geen vervoer is geen reden voor een visiteaanvraag. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.