Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij proberen onze patiënten zo goed mogelijk zorg te bieden. Toch kan het helaas soms voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling in onze praktijk.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij samen proberen het op te lossen.

U kunt altijd via  de assistente een afspraak maken met uw huisarts om dit te bespreken.

Het is natuurlijk ook mogelijk hiervoor extra tijd te vragen, vraag dan aan de assistente om een dubbele afspraak.

Indien u er met ons niet uit komt, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg). De klachtenfunctionaris kan proberen alsnog te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u via  de klachtenfunctionaris een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Folder klachtenregeling